martes, 17 de enero de 2012

                                   " As Pantasmas do pasado..."
Retrato de Fraga Iribarne... don Manuel, cuando era responsable del Ministerio de Gobernación. !!!